top of page

Prosjektleder
The Norwegian Travel Workshop

Madeleine Christiansen har vært ansatt i 50 % stilling fra 23.8.21 til 11.10.21 da hun gikk over i 100 % prosjektstilling, 11.10.21 til 13.4.22. I denne perioden hun hatt prosjektlederansvaret for Norwegian Travel Workshop 2022.

Dette omfatter;

• Dialog med alle hotell før, under og etter arrangementet'

 

• Utforming og planlegging av alle måltider

• Utforming og innhold i 28 dagsutflukter på Agder • Utforming og innhold til Visit Sørlandet sine egne arrangement; Velkomstmiddag, Åpningsseremoni og Avskjedsmiddag

 • Utforming og innhold på alt markedsføringsmateriell, velkomstgaver etc.

• Kommunikasjon og ansvar for underleverandører; innleid hjelp, guiding, frivillige, aktiviteter og transport etc.

• Kommunikasjon med Innovasjon Norge sin prosjektansvarlige

• Kommunikasjon og avtaler med Kristiansand kommune. I tillegg har hun har hun hatt diverse oppgaver knyttet til markedsføring av landsdelen, web, kurskalender og ellers produksjon av digitalt innhold til web og SoMe kanaler.

 

Madeleine er svært strukturert og pliktoppfyllende, har godt humør og stor arbeidskapasitet. Vi er svært fornøyde med innsatsen til Madeleine Christiansen og takker for innsatsen hun gjorde da Visit Sørlandet/Kristiansand var vertskapsby for Visit Norway sitt 49. Norwegian Travel Workshop.

Vi ønsker Madeleine masse lykke til fremover.

 

Beste hilsen Synnøve Elisabeth Aabrekk

Daglig leder

Image by AARN GIRI

Produktsjef
Bennett of Norway

Madeleine har arbeidet som Produktsjef i Bennett of Norway fra 01.10.2017 til 31.12.2019. Arbeids forholdet ble avsluttet da driften i virksomheten ble innstilt fra samme dag.

 

Arbeidsoppgavene var i prinsippet todelt, det var forhandling og innhenting av priser og avtaler fra en lang rekke leverandører i Skandinavia, samt produksjon av tilbud til våre kunder i bl.a. Sydøst Asia, India, Midt-Østen og Italia.

 

Madeleine har holdt pinlig nøyaktig orden på alle mulige leverandøravtaler, med oversiktlige intern filer på felles database, og hun har vært profesjonell og detaljorientert i leverandørforhandlingene.

 

Når det gjelder tilbud har hun vist stor kulturforståelse med de ulike kundene, og produsert representative og kreative tilbud tilpasset de mange ulike ønsker og forventninger. Dette betinger detaljert kunnskap om Skandinavia og spesielt Norge som reisemål, kombinert med høy faglig profesjonalitet.

 

Kontakten med kundene har foregått på ulike digitale plattformer, med engelsk og italiensk på et høyt profesjonelt nivå både muntlig og skriftlig.

 

Det har vært en glede å samarbeide med Madeleine, hver eneste dag. Hun har en grenseløs lojalitet, ærlighet og nøyaktighet, kombinert med et alltid like vennlig og imøtekommende vesen.

 

Jeg kan gjerne kontaktes for å utdype erfaringene med Madeleine, i forbindelse med eventuelle framtidige arbeidsforhold.

 

Kristiansand 15 Januar 2020

 

 

Iver Holter-Andersen

Adm Direktør

KONTAKT

 

Hyllebakken 35h

4622 Kristiansand

Norge

(+47) 40484962

madeleine@madedestinations.no

bottom of page